Почитувани студенти, потребата од превенција од корона вирусот не оневозможи наставната програма по предметот Правосуден систем да ја реализираме на традиционалниот начин на Факултет со предавање. Но еден од начините да Ви помогнам полесно да ја совладате материјата е  да Ви доставам  презентации за содржините кои треба да ги совладате. Првите презентации се однесуваат  на темата Судија каде Ви се дадени поентите од предавањето  кое требаше да го реализираме на 23.3.2020 година.

Почитувани студенти, потребата од превенција од корона вирусот не оневозможи наставната програма по предметот Правосуден систем да ја реализираме на традиционалниот начин на Факултет со предавање. Но еден од начините да Ви помогнам полесно да ја совладате материјата е  да Ви доставам  презентации за содржините кои треба да ги совладате. Првите презентации се однесуваат  на темата Судија каде Ви се дадени поентите од предавањето  кое требаше да го реализираме на 23.3.2020 година.

Почитувани студенти, потребата од превенција од корона вирусот не оневозможи наставната програма по предметот Правосуден систем да ја реализираме на традиционалниот начин на Факултет со предавање. Но еден од начините да Ви помогнам полесно да ја совладате материјата е  да Ви доставам  презентации за содржините кои треба да ги совладате. Првите презентации се однесуваат  на темата Судија каде Ви се дадени поентите од предавањето  кое требаше да го реализираме на 23.3.2020 година.

Презентација на тема Судија

Презентација права и должности на судијата

Вака ќе продолжиме се додека  приликите во државата тоа го налагаат.

Во меѓувреме Ви нудам можност за изготвување на домашни работи. Мој предлог се темите:

–          Реформите на правосудниот систем во РСМакедонија;

–          Функционирањето на судскиот систем во РСМакедонија;

 

Очекувам и Ваши предлози  за теми кои Вие би сакале да ги истражувате.

 

За сите Ваши прашања и предлози контактирајте ме на n_pelivanova@yahoo.com

Воедно ќе Ве замолам заради подобра електронска комуникација со Вас до мене да ги испратите Ваши меил адреси.

Поздрав, проф. д-р Наташа Пеливанова