on-line Предавање

on-line Предавање

On-line Предавање по предметот „Методологија на криминолошките истражувања“, однржано на ден 21.04.2020 година.

Предавањето