Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Габриела Ѓорѓевиќ

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Габриела Ѓорѓевиќ

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на специјалистички труд и определување на ментор – Габриела Ѓорѓевиќ

Габриела Ѓорѓевиќ