Настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи на 11.12.2019 година во 11 часот

Настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи на 11.12.2019 година во 11 часот

Настава по предметот Криминалистичка тактика ќе се одржи на 11.12.2019 година во 11 часот

 

ред проф д-р Марина Малиш Саздовска