Менторска настава Безбедносни политики

Менторска настава по предметот Безбедносни политики ќе се реализира на 01.11.2019 година во 13:00 часот во Конференциската сала на Факултетот за безбедност-Скопје до Библиотеката „Јордан Спасевски„

Менторска настава по предметот Безбедносни политики ќе се реализира на 01.11.2019 година во 13:00 часот во Конференциската сала на Факултетот за безбедност-Скопје до Библиотеката „Јордан Спасевски„