м-р Иван Ристов

м-р Иван Ристов

ТЕМА: ТУРСКАТА МОЌ НА БАЛКАНОТ И БЕЗБЕДНОСНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ –
СЛУЧАЈ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА:

 1. Редовен професор д-р Владимир Ортаковски
  Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола
  Факултет за безбедност – Скопје
 2. Редовен професор д-р Снежана Никодиновска
  Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола
  Факултет за безбедност – Скопје
 3. Редовен професор д-р Жидас Даскаловски
  Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола
  Факултет за безбедност – Скопје
 4. Редовен професор д-р Марина Митревска
  Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје
  Филозофски Факултет
  Институт за безбедност, одбрана и мир
 5. Вонреден проф. д-р Фросина Ташевска Ременски
  Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола
  Факултет за безбедност – Скопје

 

Повеќе