Konečni rezultati od završen ispit

Konečni rezultati od završen ispit

Конечни резултати по предметот: Методологија на истражување на безбедносите појави“ – полаган на 5.05.2021 година

Резултати