Известување за Ноемвриски испитен рок и промена на термини за полагање

Известување за Ноемвриски испитен рок и промена на термини за полагање