Известување за Ноемвриски испитен рок и термини за полагање

Известување за Ноемвриски испитен рок и термини за полагање