Почитувани студенти, Ве информираме дека со одлука на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност донесена на 3.6.2020 година, полагањето  во ЈУНСКАТА испитна сесија

Почитувани студенти, Ве информираме дека со одлука на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност донесена на 3.6.2020 година, полагањето  во ЈУНСКАТА испитна сесија

Почитувани студенти,

Ве информираме дека  со  одлука  на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност донесена на 3.6.2020 година, полагањето  во ЈУНСКАТА испитна сесија за предметите од летниот семестар,  ќе се спроведе во периодот од 15.06.2020 година до 24.07.2020 година, и тоа:

-Првата декада  од 15.06.2020 година до 26.06.2020 година.

-Втората декада  од 13.07.2020 година до 24.07.2020 година.

Предметите од зимскиот семестар во ЈУНСКАТА испитна сесија, ќе се полагаат од 29.06.2020 година до 10.07.2020 година.

Факултетот за безбедност го задржува правото да ја промени и оваа Одлука доколку развојот на состојбата со Корона вирусот тоа го налага.

Ве молиме редовно следете ги информациите кои ги споделуваме на нашата веб страна и на социјалните мрежи и информирајте се за начинот и времето на спроведување на испитите.

Распоредот за полагање по декади ќе биде објавен во понеделник на 8 јуни.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ