ISPIT TRET CIKLUS METODOLOGIJA NOEMVRI 2020

ISPIT TRET CIKLUS METODOLOGIJA NOEMVRI 2020

Се известуваат студнетите дека ИСПИТОТ по предметот МЕТОДОЛОГИЈА за ТРЕТ ЦИКЛУС студии се полага на 26.11.2020 година во 12,00 часот.

До 16.11. 2020 на емаил  на наставниците да се достави реализирано истражување (од помал обем).