Испит Методологија Септември 2020

Испит Методологија Септември 2020

Се известуваат студентите на Втор циклус академски (постдипломски) студии дека испитот по предметот „Методологија на истражување на безбедносни појави“  за Септемвриската испитна сесија ќе се организира на ден 28.09.2020 год во 10,30 часот. Услов за полагање на испитот е Изработен проект (скица) за истражување кое да се достави најдоцна до 18.09.2020  на mail адресите на предметните професори.