I Kolokvium Metodologija

I Kolokvium Metodologija

Резултати од полагањето на I Колоквиум по предметите: „Методологија на истражување на безбедносните појави“ и „Методологија на истражување на криминалитетот“, полаган на 23.11.2020 година

Резултат