Бројот на слободни места за упис на студенти во вториот уписен рок во академската 2020/2021 година.

Бројот на слободни места за упис на студенти во вториот уписен рок во академската 2020/2021 година.

Број на слободни места за упис на студенти во вториот уписен рок во академската 2020/2021 година.

Студиска програма – Криминалистика

 • државна квота – 1
 • кофинансирање – 11
 • вонредни – 25

Студиска програма – Безбедност

 • државна квота – /
 • кофинансирање – 29
 • вонредни – 8

Студиска програма – Криминологија и криминална политика

 • државна квота – /
 • кофинансирање – 28
 • вонредни – 9

Студиска програма – Безбедност и евроатлански интеграции

 • државна квота – 4
 • кофинансирање – 20
 • вонредни – 10