Bodovi od poseta na on-line nastava i vežbi

Bodovi od poseta na on-line nastava i vežbi

Резултати од посетата на on-line настава и вежби по предметот: „Методологија на истражување на безбедноси појави во учебната 2020/21 година

Резултати