Ангела Мицковска

Ангела Мицковска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.10.2019 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Ангела Мицковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Нови облици на перење пари со користење на криптовалути„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.