КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ЧЕТВРТИ УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ЧЕТВРТИ УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ЧЕТВРТ  УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ во академската 2019/2020 година на Факултетот за безбедност – Скопје

 

КОНЕЧНА ЛИСТА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ