Self-Evaluation

Payment slips

ПОТРЕБНО ДА СЕ УПЛАТИ ЗА ПРВ СЕМЕСТАР ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ

  1. Документи за упис  (900 денари)
  2. Уплата за студирање (6163 денари)
  3.  Инвентар за упис на семестар (750 денари)
  4. УКЛО – развој на универзитетот (1000 денари)
  5. УКЛО – културно уметнички потреби (200)
  6. УКЛО –  студентски гласила (300)

Final accounts