Вонреден професор д-р Весна Трајковска

Вонреден професор д-р Весна Трајковска

Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
Деловен странски јазик 1
Деловен странски јазик 2
вторник – 13.00 – 14.30
среда – 10.30 – 12.00
Телефон: +389 2 2546-211 л. 102
Факс: +389 2 2546-211
Е-пошта:     trajkovska_vesna@yahoo.com