Редовен професор д-р Марјан Арсовски

Редовен професор д-р Марјан Арсовски

Доктор на науки “ Универзитет“Св. Кирил и Методи”, Правениот факултет Јустинијан I во Скопје
Магистер на Европска интеграција и развој “Vrije” Универзитет во Брисел 
Магистер на меѓународно и компаративно право- “Institute for European Studies”-   Брисел 
Магистер на правни науки , насока меѓународно право – Универзитет “Св. Кирил Методи ” Правен факултет – Скопје
Дипломиран правник на Правниот факултет “Јустинијан први” во Скопје. 
 
 
Има работено за Европската комисија во Брисел – во комесеријатот Информатичко општество. 
После постдипломските магистарски студии во Брисeл работи во Владата на Република Македонија во Секретаријатот за Европски прашања и Секретаријатот за законодавство. 
Од 2008 година работи како асистент за Вовед во право и уставно право на Факултетот за безбедност – Скопје, каде од 2009 година продолжува да работи како Доцент на истиот.  
Наставник е за  Вовед  во  право и уставно  право, Надворешна и безбедносна  политика  на  Европската унија и Евроатланска  безбедносна  интеграција и на Факултет  за  безбедност – Скопје.  Во 2014  е  избран за Вонреден  Професор. 
Вовед во право и уставно право
Евроатланска безбедносна интеграција
Евроатлантски безбедносни интеграции
Европско право
Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ
Дипломатија и меѓународно преговарање
НАТО и Европска безбедност
Институции на ЕУ
Право на Европска унија

Понеделник – 11.00 – 13.00

Вторник 11.00 – 13.00

НасловПредметДата
Материјали по предметите: Дипломатија и Соседна политика на ЕУ21.03.2020
Резултати Вовед во права и уставно право насока БезбедностВовед во право и уставно право18.02.2020
Резултати по предметот Вовед во право и уставно право насока БезбедностВовед во право и уставно право27.01.2020
Резултати по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУЗаедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ27.01.2020
Резултати по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУЗаедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ23.12.2019
Резултати по предметот Вовед во право и уставно правоВовед во право и уставно право23.12.2019
Резултати по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ БЕИ 2019Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ27.11.2019
Резултати Вовед во право и уставно правоВовед во право и уставно право27.11.2019
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК -Проф. д-р Марјан Арсовски19.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК -Проф. д-р Марјан Арсовски19.07.2019
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД УКЛО -Проф. д-р Марјан Арсовски19.07.2019