Се известуваат студентите од четврта година насока Криминалист дека онлајн испит по предметот

Се известуваат студентите од четврта година насока Криминалист дека онлајн испит по предметот

Се известуваат студентите од четврта година насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Евроатлантска безбедносна интеграција ќе се одржи на ден 22.06.2020 година во 13,00 часот

 

744 5196 5364  marjan