Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност

Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност

Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Дипломатија и меѓународна безбедност ќе се одржи на 29.06.2020 година во 13,00 часот.

756 1606 3451   marjan