Се известуваат студентите насока Криминалист дека онлајн испит по предметот Институции на ЕУ