Се известуваат студентите насока Безбедност дека онлајн испит по предметот Основи на право и уставно право

Се известуваат студентите насока Безбедност дека онлајн испит по предметот Основи на право и уставно право

Се известуваат студентите насока Безбедност дека онлајн испит по предметот Основи на право и уставно право ќе се одржи на 02.07.2020 година во 13,00 часот.

 718 1145 1350