Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Соседна политика на ЕУ ќе се одржи на 13.05.2020 година во 09,00 часот