Се известуваат студентите дека Online предавање по предметот Историја на институции на ЕУ ќе се одржи