Се известуваат студентите од прва година насока БЕИ дека онлајн испит по предметот