Се известуваат студентите дека испит по предметот Институции на ЕУ кај Марјан Арсовски ќе се одржи