Предавање по предметот Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ ќе се одржи на 13.10.2020 година во 10,30 часот