Предавање по предметот Евроатланска безбедносна интеграција ќе се одржи на 13.10.2020 година во 11,30 часот