Зајакнување на врската помеѓу полицијата и заедницата со цел да се зголеми безбедноста и безбедноста на сите граѓани (ЕДИНСТВО)

image_url
Blog Attachment