ОДЛУКА за дополнување на Одлука за покриеност на настава на втор циклус студии 2018/2019