ОДЛУКА од ННС од 27.08.2020 г. за измена и дополнување на Одлуката за покриеност на настава за прв циклус студии во академската 2020/2021 година

ОДЛУКА од ННС од 27.08.2020 г. за измена и дополнување на Одлуката за покриеност на настава за прв циклус студии во академската 2020/2021 година

ОДЛУКА од ННС од 27.08.2020 г. за измена и дополнување на Одлуката за покриеност на настава за прв циклус студии во академската 2020/2021 година

ОДЛУКА