ОДЛУКА од ННС од 17.09.2020 г. за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2020/2021 г. и за утврдување на цени за продажба на учебници во пакет

ОДЛУКА од ННС од 17.09.2020 г. за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2020/2021 г. и за утврдување на цени за продажба на учебници во пакет

ОДЛУКА од ННС од 17.09.2020 г. за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2020/2021 г. и за утврдување на цени за продажба на учебници во пакет

ОДЛУКА