Дневен ред од четириесеттата седница на Советот на Трет циклус – докторски студии 08.10.2020

Дневен ред од четириесеттата седница на Советот на Трет циклус – докторски студии 08.10.2020

Дневен ред од четириесеттата седница на Советот на Трет циклус – докторски студии 08.10.2020

Дневен ред