9 06, 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)

By |2022-06-09T10:15:03+00:00јуни 9, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ  МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА [...]

9 06, 2022

РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)

By |2022-06-09T10:11:58+00:00јуни 9, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ [...]

8 06, 2022

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Девијантност и неформална социјална контрола, насока ККП

By |2022-06-08T12:53:36+00:00јуни 8, 2022|Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни [...]

31 05, 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА, насока Криминологија и криминална политика

By |2022-05-31T12:50:01+00:00мај 31, 2022|Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЈАНТНОСТ И НЕФОРМАЛНА [...]

30 05, 2022

Резултати од втор колоквиум и прелиминарна листа по предметот Еколошки криминалитет- ККП

By |2022-05-30T20:08:59+00:00мај 30, 2022|Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

Резултати од втор колоквиум и прелиминарна листа по предметот [...]

Go to Top