21 06, 2022

Резултати од испит кај проф. Марина Малиш Саздовска, јунска испитна сесија

By |2022-06-21T07:49:23+00:00јуни 21, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

Резултати од испит кај проф. Марина Малиш Саздовска Резултати [...]

12 06, 2022

Збирни активности Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца

By |2022-06-12T19:45:37+00:00јуни 12, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

Збирни активности Малолетничка делинквенција и криминал на штета на [...]

12 06, 2022

ЗБИРНИ АКТИВНОСТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ академска 2021/22

By |2022-06-12T19:39:21+00:00јуни 12, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

ЗБИРНИ АКТИВНОСТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ  академска 2021/22 Резултати [...]

9 06, 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)

By |2022-06-09T10:15:03+00:00јуни 9, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ  МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА [...]

Go to Top