18 01, 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПЕНОЛОГИЈА Стидиски програми: Криминалистика и Криминологија и криминална политика одржан на 17.01. 2022

By |2022-01-18T21:24:20+00:00јануари 18, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ  ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПЕНОЛОГИЈА Стидиски програми: Криминалистика [...]

18 01, 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика

By |2022-01-18T10:40:08+00:00јануари 18, 2022|Криминологија и криминална политика|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока [...]

14 01, 2022

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР КОЛОКВИУМ одржан на 12.01. 2022 Виктимологија/ Основи на виктимологија

By |2022-01-14T19:37:35+00:00јануари 14, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР КОЛОКВИУМ одржан на 12.01. 2022 Виктимологија/ Основи на виктмологија  Студиски [...]

Go to Top