11 04, 2022

Резултати од прв колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР

By |2022-04-11T11:00:47+00:00април 11, 2022|Безбедност, Безбедност и евроатлански интеграции, Криминалист|0 коментари

Резултати од прв колоквиум по предметот КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСЕН СЕКТОР [...]

22 02, 2022

РЕЗУЛТАТИ по КРИВИЧНО ПРАВО и Филозофија на кривично право од февруарска сесија 2022

By |2022-02-22T11:06:10+00:00февруари 22, 2022|Безбедност, Безбедност и евроатлански интеграции, Безбедност и финансиска контрола, Криминалист, Криминологија и криминална политика|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ по КРИВИЧНО ПРАВО и Филозофија на кривично право [...]

24 01, 2022

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Безбедносна култура, насока Безбедност и евроатлантски интеграции

By |2022-01-24T12:22:39+00:00јануари 24, 2022|Безбедност и евроатлански интеграции|0 коментари

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни [...]

20 01, 2022

Прелиминарни резултати по предметот : ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ

By |2022-01-20T08:37:53+00:00јануари 20, 2022|Безбедност, Безбедност и евроатлански интеграции, Криминалист, Криминологија и криминална политика|0 коментари

Прелиминарни резултати по предметот : ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО [...]

Go to Top