About kemal

Овој автор сеуште не внел податоци.
So far kemal has created 142 blog entries.
12 06, 2022

Збирни активности Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца

By |2022-06-12T19:45:37+00:00јуни 12, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

Збирни активности Малолетничка делинквенција и криминал на штета на [...]

12 06, 2022

ЗБИРНИ АКТИВНОСТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ академска 2021/22

By |2022-06-12T19:39:21+00:00јуни 12, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

ЗБИРНИ АКТИВНОСТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ  академска 2021/22 Резултати [...]

9 06, 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)

By |2022-06-09T10:15:03+00:00јуни 9, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ  МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА [...]

9 06, 2022

РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА)

By |2022-06-09T10:11:58+00:00јуни 9, 2022|Криминалист, Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА- ПОСЕБЕН ДЕЛ И МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА (И КРИМИНАЛ [...]

8 06, 2022

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Девијантност и неформална социјална контрола, насока ККП

By |2022-06-08T12:53:36+00:00јуни 8, 2022|Криминологија и криминална политика, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни [...]

8 06, 2022

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Основи на приватна безбедност, насока Безбедност

By |2022-06-08T12:51:18+00:00јуни 8, 2022|Безбедност, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни [...]

8 06, 2022

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Систем на приватна безбедност, насока Криминалистика

By |2022-06-08T12:49:14+00:00јуни 8, 2022|Криминалист, Огласна табла, Прв циклус|0 коментари

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни [...]

Go to Top