УКЛО ја унапредува работата на бесплатното студентско психолошко советувалиште во функција на грижа за менталното здравје на студентите

image_url

УКЛО ја унапредува работата на бесплатното студентско психолошко советувалиште во функција на грижа за менталното здравје на студентите

Психолошкото советувалиште на УКЛО, коe од почетокот на ковид-кризата започна со телефонски советувања за студентите и вработените, во рамките на мерките на Универзитетот за поуспешно справување со пандемијата, воведува нови форми и начини на работа.

УКЛО ја унапредува работата на бесплатното студентско психолошко советувалиште во функција на грижа за менталното здравје на студентите