Прогласен најдобриот студент на Факултетот за безбедност-Скопје за академската 2018/2019 година

image_url

Прогласен најдобриот студент на Факултетот за безбедност-Скопје за академската 2018/2019 година

НАЈДОБРИОТ СТУДЕНТ ЗА АКАДЕМСКА 2018/2019 ГОДИНА

На 11.12.2019 во Ректоратот на УКЛО меѓу другите беше прогласен најдобриот студент на Факултетот за безбедност-Скопје за академската 2018/2019 година Дарко Николиќ. Тој прими  Признание и парична награда од Ректорот на УКЛО проф.д-р Сашо Коруновски, а воедно и честитки од Проректорот на УКЛО проф.д-р Марјан Ѓуровски и Продеканот на Факултетот за безбедност-Скопје проф. д-р Раде Рајковчевски.

Blog Attachment