Предавање на Академијата на МВР во Софија со проф. д-р Руси Јанев по програмата на Еразмус +

image_url

Предавање на Академијата на МВР во Софија со проф. д-р Руси Јанев по програмата на Еразмус +

Предавање на тема „Перење пари“ пред студентите од 4 година на Академијата на МВР во Софија со проф. д-р Руси Јанев по програмата на Еразмус +

Blog Attachment