Посета на Факултетот за безбедност при Белградскиот Универзитет

image_url

Посета на Факултетот за безбедност при Белградскиот Универзитет

Проректорот на УКЛО проф.д-р Марјан Ѓуровски и Деканот на Факултетот за безбедност-Скопје проф.д-р Никола Дујовски остварија посета на Факултетот за безбедност при Државниот Белградски Универзитет. На средбата со Деканот на ФБ проф.д-р Владимир Н. Цветковиќ и Продеканите доц.д-р Александра Илиќ и проф.д-р Борис Кордиќ се разговараше за продлабочување на заедничката соработка, академската мобилност на професори и студенти и искористување на можностите за работа на меѓународни научно-истражувачки проекти.

Blog Attachment