Одбележувањето на шеесет години од основањето на Економскиот факултет во Прилеп

image_url

Одбележувањето на шеесет години од основањето на Економскиот факултет во Прилеп

Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски, на 19 октомври 2020 година присуствуваше на одбележувањето на шеесет години од основањето на Економскиот факултет во Прилеп. Им честитаме на деканката проф. д-р Драгица Оџаклиеска, на продеканите и на сите професори, асистенти, вработени и студенти. Нека се множат години на развој и успеси бо високото образование во област на економијата.

Blog Attachment