Компаративни полициски студии во ЕУ (КОМПОЗИТ)

Компаративни полициски студии во ЕУ (КОМПОЗИТ)

Компаративни полициски студии во ЕУ (КОМПОЗИТ)

За повеќе информации кликнете на линкот https://cordis.europa.eu/project/id/241918