ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

image_url

ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ академска 2020/2021 година

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ и ЧЛЕНОВИ на Факултетското студентско собрание

ИЗБИРАЧКИ СПИСОК

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ