Интервју на проф.д-р Марјан Ѓуровски за Сител ТВ за безбедноста и меѓународните односи

image_url

Интервју на проф.д-р Марјан Ѓуровски за Сител ТВ за безбедноста и меѓународните односи

Интервју на проф.д-р Марјан Ѓуровски за Сител ТВ за безбедноста и меѓународните односи

Линк