Гостување на деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски на Телевизија Сител, во разговор на тема: Безбедноста во сообраќајот.

Гостување на деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски на Телевизија Сител, во разговор на тема: Безбедноста во сообраќајот.

Гостување на деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски на Телевизија Сител, во разговор на тема: Безбедноста во сообраќајот.