Четврти Корона дијалози „Влијанието на новите политички и правни предизвици од пандемијата“

image_url

Четврти Корона дијалози „Влијанието на новите политички и правни предизвици од пандемијата“

Четврти Корона дијалози „Влијанието на новите политички и правни предизвици од пандемијата“

За повеќе кликнете на линкот https://uklo.edu.mk/news/view/1399