Бесплатното психолошко советувалиште на УКЛО има голема поддршка од студентите

image_url

Бесплатното психолошко советувалиште на УКЛО има голема поддршка од студентите

Студентите и вработените на УКЛО имаат можност, во овие по многу нешта специфични пандемски времиња, да добијат стручна, бесплатна услуга за негување на менталното здравје.

Како што е познато, во актуелните состојби со корона-кризата, закажувањето термини се одвива преку веб-страницата на УКЛО ,односно преку рубриката брзи линкови по пристапот до Психолошкото советувалиште се одбира професор – терапевт и по пополнување на краток формулар професорот и студентот се договараат за термин и начин на изведување на советувањето. Психолошкото советувалиште на УКЛО од почетокот на корона-кризата ја прошири својата функција и нуди советувања и за вработените. Ставот на Универзитетот е дека унапредувањето на работата на првото студентско психолошко советувалиште е неминовно и нужно поради комплицираниот период во кој живееме, кога е потребно уште повеќе да се грижиме за менталното здравје. За важноста на менталното здравје и местото кое психолошкото советувалиште го има кај младите луѓе, студентите, пренесуваме дел од впечатоци на студенти што присуствувале во работата на советувалиштето:

„Ми помогна да станам подобра верзија од себеси.“

Повеќе…