Full Professors

Prof. d-r Oliver Baacanovic

Full Professor

Prof. d-r Boris Murgoski

Full Professor

Prof. d-r Zidas Daskalovski

Full Professor

Prof. d-r Miodrag Lavocic

Full Professor

Prof. d-r Zlate Dimovski

Full Professor

Prof. d-r Marina Malis Sazdovska

Full Professor

Prof. d-r Natasa Pelivanova

Full Professor

Prof. d-r Iskra Akimovska – Maletik

Full Professor

Prof. d-r Marjan Nikolovski

Full Professor

Prof. d-r Svetlana NIkoloska

Full Professor

Prof. d-r Marjan Arsovski

Full Professor

Prof. d-r Sase Gerasimoski

Full Professor

Prof. d-r Snezana Mojsoska

Full Professor

Prof. d-r Stojanka Mirceva

Full Professor

Prof. d-r Marija Milenkovska

Full Professor

Prof. d-r Katerina Krstevska Savovska

Full Professor

Prof. d-r Nikola Dujovski

Full Professor

Prof. d-r Vesna Stefanovska

Full Professor

Prof. d-r Frosina Tasevska – Remenski

Full Professor

Associate Professor

Prof. d-r Vesna Trajkovska

Associate Professor

Prof. d-r Tanja Georginova

Associate Professor

Prof. d-r Jonce Ivanovski

Associate Professor

Prof. d-r Bogdanco Gogov

Associate Professor

Prof. d-r Rade Rajkovcevski

Associate Professor

Prof. d-r Aleksandar Ivanov

Associate Professor

Prof. d-r Natasa Jovanova – Peovska

Associate Professor